Department of Civil Engineering

Academics

Civil Engg.

 

Academic Result 2017-18

 

YEAR

SECOND YEAR

THIRED YEAR

FINAL YEAR

Appeared students

140

129

136

All clear Students

90

87

112

All Clear Passed %

65

67

84

Quality results ( >= 60 %)

90

97

113

Distinction

09

09

21

First Class

90

87

112

 

Winter 2017

Second year

3RDSEM

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650 )

01

Devanand Mujmule

508

02

Sakshi Burde

497

03

Shubham Kesharwani

497

04

Pooja Sabapure

468

05

Prashant Talan

451

 

 

 

Third year

5THSEM

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 750 )

01

Samiksha Nikam

593

02

Kajal Bhoyar

584

03

Vaishnavi Raut

567

04

Saurabh Sawale

549

05

Shifa Ahmed Tanwar

541

 

Final year

7THSEM

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 700 )

01

Surbhi Bhoyar

561

02

Pravin Chavhan

556

03

Priyanka Rathi

554

04

Abdul Sidiqui

540

05

Ganesh Bhatulkar

536

 

 

 

Summer 2017

Second year

4THSEM (CL-I)

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 700 )

01

Shubham V.Kesharwani

592

02

Dhiraj G.Deshmukh

579

03

Humerroddin Kamroddin

578

04

Devanand N.Mujmule

575

05

Shrushti R.Dongre

555

 

Second year

4THSEM (CL-II)

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 700 )

01

Pooja V.Sabapure

564

02

Rahul W.Hatware

522

03

Mayur P.Gore

508

04

Mahesh D.Bhoyar

508

05

Pragati J.Jagtap

506

 

 

 

Third year

6THSEM (CL-I)

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 800 )

01

Kajal  Bhoyar

641

02

Shifa Tanwar

610

03

Samiksha Nikam

627

04

Sumit Khandare

607

05

Darshana Kataria

582

 

Third year

6THSEM (CL-II)

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 800 )

01

Vaishnavi Raut

610

02

Vishal Swami

558

03

Anurag Ambadkar

555

04

Kartik Nehare

530

05

Swati Labhshetwar

534

 

 

 

Final year

8THSEM (CL-I)

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650 )

01

Rashid U.Khan

532

02

Kamlesh S.Padhen

529

03

Pallavi C.Madekar

526

04

Abdul Siddique

527

05

Prayas D Dandge

492

 

Final year

8THSEM (CL-II

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650 )

01

Surbhi S.Bhoyar

525

02

Namdev B.Shinde

503

03

Shubham S.Mohite

478

04

Lokesh A.Harsulkar

476

05

Rajawi R.Jaiswal

469

 

 

Academic Result 2016-17

 

YEAR

SECOND YEAR

THIRED YEAR

FINAL YEAR

Appeared students

273

295

257

All clear Students

98

158

212

All Clear Passed %

36

54

83

Quality results ( >= 60 %)

83

127

204

Distinction

09

09

08

First Class

83

127

204

                                         

  Winter 2016

Second year

3RDSEM ( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650 )

PERCENTAGE

01

Samiksha k. Nikam

494

76

02

Sumit khandare

489

75.23

03

Kajal bhoyar

483

74.30

04

Sitaram waghmare

468

72

05

Saurabh sawale

451

69.38

 

3RDSEM( CL-2)

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650 )

PERCENTAGE

01

Vaishnavi Raut

479

73.69

02

Anurag Ambadkar

449

69.10

03

Shubham Keshattiwar

445

68.46

04

Prashil Suddawar

440

67.69

05

Tausif Khan

435

66.92

 

THIRD YEAR

5THSEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 750 )

PERCENTAGE

01

Ronit chandankhede

592

78.93

02

Abdul siddique

553

73.73

03

Prachi pradhan

553

73.73

04

Pradhnya Wasnik

544

72.53

05

KALESH PADHEN

541

72.13

 

5THSEM( CL-2)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 750)

PERCENTAGE

01

Surbhi bhoyar

503

67.06

02

Naim shaikh

496

66.13

03

Rajaswi jaiswal

487

64.53

04

Pankaj mundale

478

63.73

 

FOURTH YEAR

7THSEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 700 )

PERCENTAGE

01

Vishwajeet r. Jaiswal

559

79.87

02

Akash  n. Chavhan

553

79

03

Kranti  r. Khartade

552

78.85

04

Shital v.rathod

551

78.71

05

Sonali a. Dehankar

543

77.57

 

7THSEM ( CL-2)

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (700)

PERCENTAGE

01

Saloni  madamwar

594

84.85

02

Pawan mirzapure

574

82

03

Shrikant m. Tumdam

551

78.71

04

Sameer v. Deshmukh

550

78.57

05

Vikram ade

536

76.57

 

Summer 2017

SECOND YEAR

4THSEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (700)

PERCENTAGE

01

Samiksha nikam

576

82.28

02

Kajal bhoyar

541

77.28

03

Rasika sardar

544

77.71

04

SHIFA TANWAR

537

76.71

05

Saurabha Sawale

521

74.43

 

4THSEM ( CL-2)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 700)

PERCENTAGE

01

Anurag ambadkar

550

78.57

02

Vaishnavi raut

533

76.14

03

Shubham keshettiwar

500

71.43

04

Sopan Adhao

479

68.43

05

Tausif khan

477

68.14

 

THIRD YEAR

6THSEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (800)

PERCENTAGE

01

Kamlesh padhen

618

77.25

02

Abdul siddique

612

76.50

03

Prachi pradhan

603

75.37

04

Shubham mohite

579

72.38

05

Ronit chandankhede

576

72

 

6THSEM( CL-2)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (800)

PERCENTAGE

01

SURBHI BHOYAR

600

75

02

NAIM SHAIKH

590

73.75

03

RAJASWI JAISWAL

569

71.13

04

Rakshanda Bahale

568

71

05

Shaikh Zibran

566

70.75

 

FOURTH YEAR

8THSEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650)

PERCENTAGE

01

Vishwajit Jaiswal

543

83.54

02

Ku. Bhavini Ukey

543

83.54

03

Sonali Dehankar

536

82.46

04

Harshal Doshi

528

81.23

05

Shital rathod

519

79.85

 

8THSEM ( CL-2)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650)

PERCENTAGE

01

Pawan Mirzapure

569

87.54

02

Saloni Madamwar

550

84.62

03

Pavan Chauhan

547

84.15

04

Vaibhav Chipade

544

83.69

05

Priyanka Shire

526

80.92

 

 

Academic Result 2015-16

 

YEAR

SECOND YEAR

THIRED YEAR

FINAL YEAR

Appeared students

302

258

104

All clear Students

144

145

84

All Clear Passed %

48

57

80

Quality results ( >= 60 %)

137

140

80

Distinction

09

09

07

First Class

135

140

80

 

Winter 2015

Second year

3RD  SEM ( CL-1)

 

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650)

PERCENTAGE

01

Prayas Dandge

498

76.61

02

Ronit Chandankhede

484

74.46

03

Kamlesh Padhen

481

74

04

Shubham Pratapwar

479

73.69

05

Prachi Pradhan

477

73.38

 

3RD SEM ( CL-2)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (650)

PERCENTAGE

01

Rakshanda Bahale

494

76

02

Surbhi Bhoyar

480

73.85

03

Dipakkumar Raut

455

70

04

Rajaswi Jaiswal

453

69.69

05

Sagar Ajmire

446

68.61

 

Third year

5TH SEM ( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 750 )

PERCENTAGE

01

Vishvajit Jaiswal

612

81.6

02

Bhavini Ukey

568

75.73

03

Hardik Rathod

557

74.26

04

Harshal Doshi

556

74.13

05

Ashwini Moon

549

73.20

 

5TH SEM ( CL-2)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 750 )

PERCENTAGE

01

Vikram Ade

613

81.73

02

Saloni Madamwar

590

78.66

03

Pawan Mirzapure

575

76.67

04

Shrikant Tumdam

559

74.53

05

Aarti Khadse

550

73.33

FOURTH YEAR

7TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 700)

PERCENTAGE

01

YashChokhani

583

83.29

02

Akshaypatil

528

75.43

03

SaurabhaBaderao

522

74.57

04

Ku. AnujaDongare

519

74.14

05

Ku. MinalPAwar

505

72.14

 

Summer 2016

SECOND YEAR

4TH sem( cl-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (700)

PERCENTAGE

01

RONIT CHANDANKHEDE

570

81.43

02

ASHUTOSH RESHIMWALE

566

80.86

03

PRACHI PRADHAN

    558

79.71

04

AKASH SINGHANIYA

555

79.29

05

SHUBHAM MOHITE

554

79.14

                                        

4TH SEM ( CL-2)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 700)

PERCENTAGE

01

Dipak Kumar Raut

533

76.14

02

Akshay Sardar

490

70

03

Rajaswi Jaiswal

488

69.71

04

Surbhi Bhoyar

485

69.29

05

Pankaj Mundle

473

67.57

 

THIRD YEAR

6TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (800)

PERCENTAGE

01

VISHVAJIT JAISWAL

630

78.75

02

KALYANI BAHERE

595

74.37

03

Sonali Dehankar

592

74

04

Harshal Doshi

580

72.50

05

Shital Rathod

575

71.88

 

6TH SEM( CL-2)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (800)

PERCENTAGE

01

SALONI MADAMWAR

636

79.5

02

SAIKUR PATEL

608

76

03

PAWAN MIRZAPURE

602

75.25

04

Priyanka Shire

590

73.75

05

Rajani Funde

575

71.88

 

FOURTH YEAR

8TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650)

PERCENTAGE

01

AkashGuddalwar

479

73.70

02

AkashIngale

477

73.38

03

AkashNagarkar

476

73.23

04

NitinJayswal

470

72.31

05

Ajay Nimbalkar

465

71.54

 

Academic Result 2014-15

 

YEAR

SECOND YEAR

THIRED YEAR

FINAL YEAR

Appeared students

288

108

72

All clear Students

132

67

53

All Clear Passed %

46

62

74

Quality results ( >= 60 %)

114

59

47

Distinction

04

01

00

First Class

110

58

47

Winter 2014

Second year

3RD  SEM ( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (650)

PERCENTAGE

01

Vishwaji Jaiswal

512

78.76

02

Hardik Rathod

453

69.69

03

Harshal Doshi

453

69.69

04

Shital Rathod

447

68.76

05

Sonali Dehankar

443

68.15

                                        

3RD SEM ( CL-2)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (650)

PERCENTAGE

01

Ku. Saloni Madamwar

487

74.92

02

Vaibhav Chipade

473

72.77

03

Pawan Mirzapure

473

72.77

04

Ku. Priya Chinchmalatpure

472

72.61

05

Ku. Priyanka Shire

470

72.30

 

THIRD YEAR

5TH SEM ( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 750 )

PERCENTAGE

01

YashChokhani

583

77.77

02

Akshaypatil

528

70.40

03

SaurabhaBaderao

522

69.60

04

Ku. AnujaDongare

519

69.20

05

Ku. MinalPAwar

505

67.33

 

Fourth year

7TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 700)

PERCENTAGE

01

Akshay Kayapak

515

73.57

02

Anwiksha Khardate

494

70.57

03

Tejasvi Tidke

492

70.29

04

Nitin Jaiswal

492

70.29

05

Nutan Gadekar

492

70.29

 

 

Summer 2015

SECOND YEAR

4TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (700)

PERCENTAGE

01

Vishwajit Jaiswal

525

75

02

Hardik Rathod

512

73.14

03

Ku. Saloni Dehankar

511

73

04

Gunj Rathod

508

72.57

05

Kranti Khartade

507

72.43

                                        

4TH SEM ( CL-2)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 700)

PERCENTAGE

01

Ku. Saloni Madamwar

541

77.29

02

Ku. Rajani Funde

515

73.57

03

Vikram Ade

513

73.29

04

Pawan Mirzapure

506

72.29

05

Ku. Kalyani Sutare

502

71.71

 

THIRD YEAR

6TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (800)

PERCENTAGE

01

Yash Chokhani

598

74.75

02

Akshay Patil

590

73.75

03

Anuja Dongare

567

70.88

04

Saurabh Baderao

561

70.13

05

Vijay Lakhekar

549

68.63

 

FOURTH YEAR

8TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650)

PERCENTAGE

01

AkashGuddalwar

479

73.70

02

AkashIngale

477

73.39

03

AkashNagarkar

476

73.23

04

NitinJayswal

470

72.31

05

Ajay Nimbalkar

465

71.54

 

Academic Result 2013-14

 

YEAR

SECOND YEAR

THIRED YEAR

FINAL YEAR

Appeared students

160

82

64

All clear Students

83

45

43

All Clear Passed %

52

55

68

Quality results ( >= 60 %)

73

33

39

Distinction

0

01

04

First Class

73

32

39

Winter 2013

Second year

3rd sem ( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650)

PERCENTAGE

01

Yash Chokhani

461

70.92

02

Akshay Patil

460

70.77

03

Nishikant Gulhane

452

69.54

04

Sachin Lonare

448

68.92

05

Syed Juned Syed Ismail

457

70.31

Third year

5TH SEM ( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 750 )

PERCENTAGE

01

Vikram Chavhan

568

75.73

02

Akshay Kayapak

521

69.45

03

Akash Guddalwar

513

68.40

04

Ajay Nimbalkar

510

68

05

Anwiksha Khartade

496

66.13

Fourth year

7TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 700 )

PERCENTAGE

01

M. Mudassir Inamdar

496

70.86

02

Preeti Ban

483

69

03

Ashitosh Rajurkar

482

68.85

04

HashendraKumar Thakare

475

67.86

05

Yogesh Tolwani

473

67.57

 

 

Summer 2015

SECOND YEAR

4TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (700)

PERCENTAGE

01

YashChokhani

583

83.29

02

Akshaypatil

528

75.43

03

SaurabhaBaderao

522

74.57

04

Ku. AnujaDongare

519

74.14

05

Ku. MinalPAwar

505

72.14

                                        

 

THIRD YEAR

6TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS (800)

PERCENTAGE

01

Vikram Chavhan

580

72.50

02

Aakash Ingale

543

67.87

03

Anwiksha Khartade

538

67.25

04

Tejasvini Tidake

536

67

05

Akash Nagarkar

535

66.88

 

FOURTH YEAR

8TH SEM( CL-1)

SR NO

NAME OF STUDENT

TOTAL MARKS ( 650 )

PERCENTAGE

01

Sagar Futane

500

76.92

02

Ashwini Pawade

498

76.77

03

Mayuri Pawar

497

76.46

04

Preeti Ban

492

75.70

05

Mohini Pande

491

75.54

Website Policy

This is offical website of JCOET.By using this website you are automaticaly agreeing with our web usage policy,terms and conditions .Kindly read our Website Usage Policy for details.

College Accreditation

Approved by AICTE. Recognized by DTE & Affliated to S.G.B Amravati University,Amravati.

News Letter